12 HAZİRAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜNDE MERSİN’DE COŞKULU GÖSTERİ

           “Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Mersin en başarılı İllerimizdendir “

            Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü’nce Büyükşehir Belediyesi önünde “12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü “ etkinliği yapıldı. Açılış ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Belediye Bandosu çeşitli marşlar okudu. Ardından minik çocuklar folklor gösterisinde bulundu. Okçuluk gösterisi yapıldı. Burada konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü  Mustafa SARI “  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  “12 Haziran Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü ” olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda ülkemizde de bu yıl  Başbakanlık Genelgesi ile “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmiştir.” dedi.

             Bilindiği üzere Çocuk İşçiliği Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu ulusların ortak sorunudur.Dünyada yaklaşık 200 milyon civarında çocuk işçi  tahmin edilmektedir. Ülkemizde de bu rakam 900 bin civarındadır. Ülkemizde ve dünyada çocukların çalıştığı alanlar 1.si Tarımda 2.si Sanayide ve 3.sü de Sokakta çalışan çocuklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

             Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla temeli yoksulluk olan Çocuk İşçiliği’nde belirgin bir azalma görülmüştür. Özellikle dar gelirli ailelere yönelik yürütülen sosyal yardım politikalarıyla Çocuk İşçiliği büyük ölçüde engellenmiştir. Ulusal mevzuatlarımızda çocuklarımızın leyhine yapılan değişiklikler Anayasamızda Çocuk Haklarının Güvence altına alınması. Çocuk Koruma Kanunu ve diğer kanunlarla buna bağlı çıkarılan genelgeler  sayesinde Çocuk İşçiliği ile Mücadelede tüm illerimizde Ulusal  Eylem Planı oluşturulmuştur.         

            Bu kapsamda Mersin İlimizde de  bu eylem planı kapsamında öncelikle kamuoyu duyarlılığı yaratmak amacıyla yazılı ve görsel medya organlarında Çocuk İşçiliği ile Mücadele çalışmalarında kamuoyu desteği sağlanması hedeflenmiştir. Diğer yandan Mersin’de öteden beri yürütülen ve Türkiye’ye örnek  model oluşturan Çocuk Koruma Mobil Ekip çalışmasıyla sokakta çalışan çocuk sayısında ciddi oranda azalma görülmektedir. Suriye’den gelen sığınmacı çocuklara rağmen bu başarı sağlanmıştır. Mobil Ekipte tercüman ve meslek elemanları çocuklarla ilgili yabancı uyruklu çocuklar dahil sosyal hizmet süreçlerini derhal başlatmaktadırlar. Bu sayede ışıklarda, kavşaklarda, cam silen, dilenen çocuk ve dilenciler yok denecek kadar azalmıştır. Bilindiği üzere dilencilerde çocuk istismarı yaparak dilencilik yapmaktadır. Yaptığımız çalışmalarla ilimizde dilenci sayısı büyük oranda azalmıştır.          

          Çocuk işçiliğinin önlenmesinde ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken SARI, “Uluslararası sözleşmeler, Anayasamız ve yasalarımızca çocuk kabul edilme yaşı 0-18 yaş arası çocuklardır. Büyük çoğunluğu göçle gelen ilimizde, geçtiğimiz yıllarda sokakta çalışan çocuklar sorunu çözülmüşken, Suriye’den gelen çöp ve tarım sektöründe çalışan çocuklar sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle sokakta çalışan, dilenen, çöp toplayan çocuklar sorununun çözümü için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Koruma Mobil Ekibi oluşturulmuştur. Mobil Ekip çalışmaları ve son yıllarda bakanlığımızın yürüttüğü politikalar sayesinde sokakta çalışan çocuk sayısı büyük oranda azalmıştır. Bu azalmada ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuklarını çalıştırmak zorunda kalan ailelere bakanlığımızca sosyal destek sağlanması, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesinin de büyük rolü vardır” dedi.

SARI Günle ilgili “Büyükşehir Belediyesi önünde kamuoyu duyarlılığı yaratmak amacıyla 12 haziran günü saat 10 da olacağız” dedi ve orada yapılacak çeşitli etkinlikleri sözlerine ekledi.